Chào mừng các bạn đến với website của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đông Phương
  • Lượt xem: 711
  • Giá bán : Liên hệ
  • Nội dung
  • Bình luận

 

STT
CHỈ TIÊU

PHƯƠNG PHÁP

1

 

Sinh khối

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

2

Chất khô

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

3

Hàm lượng tro/khoáng:

+ khoáng hòa tan

+ khoáng tổng số

AOAC 935.12-2000

4

N tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

5

P tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

6

K tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

7

Ca tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

8

Mg tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

9

Fe tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

10

S tổng

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

11

Nitơ - Protein

AOAC 987.04-1997

AOAC 920.103-1997/trà

12

Chất xơ/cellulose

AOAC 973.18C-1990

13

Tinh bột

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

14

Đường/Glucid (đường tổng)

AOAC 974.06-1990

15

Acid hòa tan

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

16

Chất béo/Lipid

AOAC 871.01-1997

17

Vitamin C

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

18

Diệp lục

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

19

Nitrate

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

20

B

AOAC 962.26-1997

21

Mo

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

22

 

Kim loại nặng:

+ Trừ As,Hg (Cd,Co. Cr, Cu, Pb, Zn, Mn, Ni, Sb, Sn)

+ As tổng

+ Hg tổng

+ Se tổng

AOAC 975.15-1997

23

Cafein

AOAC 925.17-2000

24

Tanin

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

25

Chất hòa tan

AOAC 920.104-1997

26

SO2

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

27

Lignin

AOAC 973.18D-1990

28

pH

AOAC 981.12-1997

29

Acid tổng số

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

30

Cl

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

31

ß - Carotene

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

32

Chỉ số peroxid

AOAC & TC 2000 tương ứng với từng loại mẫu

33

Hàm lượng chất tan trong nước nóng

Hóa lâm sản –Đặng Đình Bôi- ĐHNL

34

Hàm lượng chất tan trong nước lạnh

Hóa lâm sản –Đặng Đình Bôi- ĐHNL

35

Hàm lượng chất tan trong NaOH 1%

Hóa lâm sản –Đặng Đình Bôi- ĐHNL

36

Tuyến trùng

Theo Động Vật Chí VN Tập 4- 2000

Thông tin liên hệ:

Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đông Phương
Tên Giao Dịch: ORIENTAL AGRICULTURE JOINT STOCK COMPANY
Trụ Sở : Số 137/9 Đường số 59, F.14, Quận Gò Vấp, Tp.HCM
Điện Thoại : (84-8) 62579141 – (84-8) 62957936       Fax : (84-8) 62957935
Email : contact@quagac.com 
Website : http://www.quagac.com  | http://www.tuvannongnghiep.com