Chào mừng các bạn đến với website của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đông Phương


BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG
CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN


I. Đơn Vị Nghiên Cứu Và Lai Tạo Giống Lạc Tiên Trái Tím Theo Công Nghệ Đài Loan:
Thông tin đơn vị :
CTY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG.
Địa chỉ trụ sở: 137/9 Đường số 59, Phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Trung tâm nghiên cứu và lai tạo giống: Trung Tâm Giống Seedling Việt Nam
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Đắk Nông: Tổ 8, P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại:
028.62957936 – 0938702006 – 0965622927 
Website:
 www.tuvannongnghiep.com ; E.mail: hotrokythuat@tuvannongnghiep.com 
 

II - KẾT QUẢ GHI NHẬN VỀ SỐ CÂY GIỐNG ĐÃ LAI TẠO NHƯ SAU:
3.1 Thí nghiệm khảo nghiệm.
3.1.1. Về sinh trưởng.
Lạc tiên là loại cây thân leo, sinh trưởng rất mạnh, có trái quanh năm ,việc điều chỉnh sự tăng trưởng
và phân nhánh của cây có ý nghĩa quyết định tới năng suất quả sau này, theo kết quả theo dõi của chúng
tôi tại các địa bàn nói trên như sau:

Bảng 1: Sự tăng trưởng thân lá cuả các giống sau 7 ngày cắt tỉa.
Giống Chỉ tiêu Grafting
King
TW TSSI Dr.House N.1 Ghi Chú
Chiều dài thân tăng sau 7 ngày (cm) 79,1 ±2,3 65,0 ±2,5 80,1±2,5
Số lá tăng/ cành sau 7 ngày (lá) 8,5 ±1,4 8,0 ±1,2 8,0±2
Số chồi bật mầm/ thân chính Sau 7
ngày (mầm chồi)
5,7 ± 0,5 6,0 ±0,3 7±1,5
Định kỳ 7 ngày sau khi cắt tỉa, theo dõi 1số chỉ tiêu tăng trưởng của 2 giống khảo nghiệm, kết quả cho
thấy: Giống Dr.House No.1 có chiều dài thân, số lá ra tăng là ít hơn so với các giống Grafting King và
nhiều hơn so với TW TSSI; ngược lại giống lạc tiên TW TSSI sinh trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, giống
Grafting King có khả năng phân cành mạnh hơn (5,7, chồi/1m thân chính), đây là đặc điểm nổi trội của
giống.

3.1.2.Thời kì khí hậu.


2

Để có thêm cơ sở áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh chăm sóc lạc tiên đúng lúc và hợp lý; kết
quả nghiên cứu các thời kì khí hậu ( độ ẩm của đất, độ ẩm không khí, độ cao của vị trí trồng) của chúng
cho thấy có rất ít sự khác nhau về đặc trưng giữa các giống, kết quả trình bày ở (bảng 2)

Bảng 2: Một số giai đoạn vật hậu / giống lạc tiên.
TT Chỉ tiêu
Giống
Thời gian
phát triển
cây( bình
quân ngày)
Thời gian bắt đầu
ra hoa (ngày)
Thơi gian từ ra hoa - thu
hoạch (ngày)
1 Grafting
King
85 ngày 125 ngày kể từ
ngày trồng
90 ngày
2 TW TSS.I 90 ngày 110 ngày kể từ
ngày trồng
100 ngày
3 Dr.House
No.1
80 ngày 90 ngày kể từ
ngày trồng
110 ngày.
- Thời gian từ lúc trồng cây con đến khi thu hoạch quả của 03 giống lạc tiên, biến động trong khoảng (
200 – 225) ngày.
- Ra hoa đầu từ tháng thứ 4 và tỷ lệ đậu quả tăng dần theo thời gian ra hoa; tập trung cuối tháng thứ 4
sang đầu tháng thứ 5 (bảng 03 ) .

- 3 giống trên đều được trồng trên các loại đất, khí hậu, độ cao của đất tương đồng nhau, cụ thể:
+ Loại đất trồng: Đất đỏ 3zan, đất feralit;
+ Độ ẩm trong đất và độ ẩm không khí: Biến động từ 65% đến 80%;
+ Vị trí đất trồng : Độ cao của đất trồng từ 350m đến 1000m so với mặt nước biển.

Bảng 03: Tỷ lệ đậu quả của các giống qua các giai đoạn trồng (%)
Tổng hợp trong 3 năm(2018 - 2020), lấy giá trị trung bình .
Giống
Tháng tuổi
Grafting
King
TW TSS.I Dr.House No.1 Ghi Chú
4 30% ± 5% 25% ± 5% 35% ± 5% Việc thụ phấn cho cây lệ thuộc vào tự
nhiên, ở giai đoạn đầu khi tỷ lệ phủ
giàn chưa cao thì tỷ lệ đậu trái thấp,
nếu lượng mưa nhiều cũng dẫn đến tỷ
lệ đậu trái thấp.,,,
5 35% ± 5% 31% ± 3% 41% ± 3%
6 38% ±5% 40%±5% 47%±5%
7 40%± 5% 45%± 5% 49%± 5%
8 46%± 5% 50%±5% 55%±5%
8- 12 55% - 65% 60% -67% 65% -73% Từ giai đoạn tháng thứ 9 trở đi, tỷ lệ
đậu trái tăng cao hơn do tỷ lệ phủ giàn
cao, nhờ sự tác động qua lại của


3

 
gió,côn trùng,...Điều đặc biệt 40% lệ
thuộc vào tỷ lệ nước tưới, kỹ thuật
chăm sốc,...
12 - 24 65% -70% 70%-75% 75%-87%
-Trong 3 giống Lạc tiên tham gia khảo nghiệm, giống lạc tiên Dr.House No.1 có tỷ lệ đậu quả hàng
tháng vượt trội so với các giống Grafting King và giống TW TSS.I.

3.1.3. Về năng suất, chất lượng.
Do tỷ lệ đậu quả và sự sinh trưởng của các giống có sự sai khác nhau, nên năng suất giữa các giống cũng
chênh lệch nhau rõ rệt; Tuy nhiên giống Dr.House No.1 vẫn lợi thế hơn , có thời gian ra hoa kéo dài
hơn, nên thường cho năng suất quả đạt cao hơn (bảng4) .

Bảng 04: Năng suất quả các giống Lạc tiên khảo nghiệm.
( Số liệu thống kê TB 03 năm 2018- 2020)
TT Chỉ tiêu
Giống
Năng suất bình quân 02 năm tuổi)
kg/cây tấn/ha
1 Grafting King 28,5 ± 0,3 28,65 ± 0,06
2 TW TSS.I 26,8 ±0,4 26,65 ± 0,05
3 Dr.House No.1 33,5±1 33.5±1
- Trong 02 giống lạc tiên khảo nghiệm trên, giống Dr.House đạt năng suất bình quân cao nhất (33,5
tấn/ha) là nổi trội hơn giống Grafting King và TW TSS.I

3.1.4 Chỉ tiêu công nghệ quả, của các giống lạc tiên.
Bảng 05: Một số chỉ tiêu chất lượng về quả của 1 số giống lạc tiên .
- Giống Lạc tiên Dr.House No.1 có khối lượng quả đạt cao nhất (78-80gr/quả) và vỏ quả cũng lớn hơn
với loại Grafting King và TW TSS.I.
TT Chỉ tiêu
Giống
P.quả (gr) P.vỏ (gr) Cao quả
(cm)
Đ.kính
quả(cm)
Độ dày
vỏ(cm)
Độ
Brix%
Màu vỏ quả
khi chín
1 Grafting
King
75,0 ±0,2 45,0 5,5 5,6 ± 0,1 0,53 15,4 Tím sáng
2 TW
TSS.I
77,0 ±0,3 45,0 5,6 5,9 ± 0,1 0,45 16,3 Tím
3 Dr.Hous
e No.1
78,0 ±0,3 46,0 5,7 6,1± 0,1 0,41 16,6 Tím tối


4

- Độ Brix quả khi chín của Dr.House No.1 đạt > 16% cao hơn hẵn Grafting King và TW TSS.I
- Giống Lạc tiên Dr.House No.1 vỏ mỏng quả khi chín có màu tím rất đặc trưng, Grafting King còn lại
mầu vàng nhạt khi chín.

Bảng 06: Một số chỉ tiêu sinh hóa quả của các giống Lạc tiên.
TT Chỉ
tiêu
Giống
Đường
tổng số (%)
Axit tổng số
(%)
VTMC
(mg/100g)
Hương vị quả
1 Grafting King 15,4 0,94 9,4 Thơm vừa
2 TW TSS.I 16,3 1,03 9,5 Thơm
3 Dr.House
No.1
16,6 1,15 9,6 Thơm

- Giống Dr.House No.1: Có đường tổng số đạt cao nhất (16,6 %), axít tổng số thấp và Hàm lượng vi ta
min C đạt 9,6 mg/100gr. Quả có hương vị thơm đặc trưng, ngọt.

3.1.5. Tình hình sâu bệnh hại.
Các loại sâu bệnh hại trên lạc tiên chủ yếu gồm: Rệp sáp, rệp bông, muội đen hại (thân,lá,chồi ), câu
cấu, nấm lở cổ rễ hại trong giai đoạn trồng cây con ( từ 3 ngày 21 ngày kể từ khi trồng).
Ở thời kì phát triển, Lạc tiên thường bị bệnh khô thân lá , tuy nhiên tỷ lệ cây bị bệnh còn tuỳ thuộc vào
điều kiện thâm canh và đặc tính sinh học của mỗi giống (bảng 7)

Bảng 07: Tỷ lệ bệnh nứt thân, khô thân trên giống lạc tiên lai tạo .
stt Giống Chỉ tiêu theo dõi
Tổng số cây Cây bị bệnh Tỷ lệ(%)
1 Grafting King 10.000 377 3,8
2 TW TSS.I 10.000 250 2,5
3 Dr.House No.1 10.000 57 0,6
Trong 3 giống Lạc tiên đã được trồng khảo nghiệm ở một số địa phương nói trên , hầu hết các giống
Lạc tiên đều bị bệnh khô cành, cháy lá vào giai đoạn giữa cuối mùa mưa và đầu mùa khô , tuy nhiên
mức độ bị hại còn tuỳ thuộc vào độ tuổi của cây (cây càng già hoặc kém chăm sóc thường bị bệnh cao
hơn ).


5

Một số bệnh khác có ảnh hưởng đến cây lạc tiên (chanh dây ) lai tạo nhưng không đáng kể gồm:

Bảng 8:

STT Tên sâu hại, bệnh
hại
Triệu chứng gây hại Hình ảnh
1 Bọ dừa (Ceratia
similis)
Tác hại của bọ dừa ăn lá chanh
leo, làm cho lá bị nát và mất sự
quang hợp => Cây không có
khả năng phát triển hoa và trái.
2 Rầy mềm (Aphid
gossypii)
Rầy mềm thường bu mặt dưới lá
và những phần non để hút nhựa.
Rầy gây hại nhẹ thì những chỗ bị
hại thường có những vết thâm đen;
khi bị hại nặng thì cây còi cọc, lá
quăn queo chuyển sang vàng
3 Ruồi trái cây (Dacus
cucurbitea)
Ruồi chích trái đẻ trứng, sau đó ấu
trùng phát triển phá vỏ trái, làm
thối trái và trái rụng
4 Sâu xanh ăn hại lá
(
Spodoptera)
Giai đoạn sâu non tuổi nhỏ thường
ăn phần thịt lá chỉ chừa lại lớp biểu
bì mỏng, sâu tuổi lớn ăn thủng lá,
làm khuyết lá từng mảng hoặc có
thể cắn rụng hoa.
5 Rệp vảy nâu Rệp vảy nâu tập trung phá hại
mạnh cây chanh dây ở nhiều giai
đoạn sinh trưởng và trên nhiều bộ
phận của cây. Rệp vảy nâu gây hại
trên các chồi lá non và quả. Rệp
hút nhựa làm cây sinh trưởng kém ,
giảm năg suất thu hoạch. Một lớp
bồ hóng đen thường phát triển bao
phủ trên lá. Nó thường phát triển
trên các dịch tiết ngọt từ rệp vảy
điều đó làm thu hút kiến.
6 Bệnh Tuyến Trùng
(Nematode) : Tuyến
trùng
Meloidog yne
spp
Làm rễ, dây gốc bị tuyến trùng phá
hoại trông còi cọc phát triển kém,
không cho trái hoặc cho trái ít và
nhỏ, bệnh nặng thì làm cây chết
trong quá trình phát triển.


6
Sau 3 năm vừa trường sản xuất và khảo nghiệm 3 loại giống lạc tiên nói trên, kết quả cho thấy:
giống Lạc tiên
Dr.House No.1 được xem là có ưu thế trội hơn hẳn so với giống TW SSI.1 và Grafting
King (Sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả ).

4. HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM CÁC GIỐNG LẠC TIÊN ĐƯỢC LAI
TẠO TỪ CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN:
4.1. Hiệu quả kinh tế từ kết quả khảo nghiệm của 3 loại giống lai tạo khảo nghiệm như sau:

BẢNG BÁO CÁO CHI PHÍ – DOANH THU –
THU NHẬP KHẢO NGHIỆM CÂY GIỐNG CHANH DÂY ĐÀI LOAN
BẢNG 9: TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ
STT Khoản Mục ĐV
T
Số
lượng
Tổng Giá
Trị Đầu Tư
Phân Bổ Các Năm GHI CHU
Năm đầu Năm 2 Năm 3
A XAY DUNG CO BAN 127,590,000 42,790,000 42,800,000 42,900,000
1 Chi phí cây giống nhập khẩu Ha 1 28,000,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 1000
cây/hécta
2 Lắp đặt hệ thống tưới tiêu Ha 1 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Vòng đời 3
năm
3 Lán trại Ha 1 10,000,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 Phân bổ đều
3 năm
4 Lắp đặt hệ thống điện, nước sản xuất Ha 1 2,100,000 700,000 700,000 700,000
5 Coc tru ( Beton/ Kem) Ha 1 72,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 1000 cây
/hécta
6 Day dien, cuoc mac dan Ha 1 7,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 250kg dây
điện/hécta
7 Dụng cụ sản Xuất Ha 1 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000
8 Chi phí linh tinh ha 1 1,990,000 990,000 1,000,000 1,000,000
B CHI PHÍ CANH TÁC HÀNG NĂM 206,378,000 44,442,000 36,370,000 36,887,000
1 Phân bón hữu cơ Ha 1 20,520,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000
Bon lot : nt 11,475,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000
Bon thuc nt 9,045,000 3,015,000 3,015,000 3,015,000
2 Phan chuồng Ha 1 185,858,000 37,602,000 29,530,000 30,047,000 1 năm bón 2
lần/5kg/lan
Bon lot : 1 17,900,000 3,500,000 2,000,000 3,000,000
Bon thuc 1 82,670,000 3,300,000 2,600,000 3,500,000
3 Lao động làm vườn Ha 1 73,970,000 28,400,000 23,420,000 21,450,000 270công/héct a/Nam
4 Thuoc bao ve thuc vat Ha 1 3,450,000 250,000 150,000 300,000
5 Phi cai tao dat Ha 1 5,309,000 1,600,000 600,000 550,000
6 CP linh tinh ha 1 2,559,000 552,000 760,000 1,247,000
TC CHI PHÍ ĐẦU TƯ 333,968,000 87,232,000 79,170,000 79,787,000
C TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG THU HOACH QUA CÁC NĂM CỦA TỪNG LOẠI GIỐNG
BẢNG 10
LOẠI GIỐNG KHẢO
NGHIỆM
ĐVT TỔNG SẢN
LƯỢNG
SẢN LƯỢNG CÁC NĂM GHI CHÚ
Năm đầu Năm 2 Năm 3
Grafting King Tấn 89,3 26,5 32,4 30,4
Dr.House No.1 Tấn 101,3 30,5 37,4 33,4
TW-TSS.I Tấn 91,84 26,8 34,8 30,8


7

D. TỔNG DOANH THU – THU NHẬP CÁC NĂM
BẢNG 11
ĐVT: 1.000 VND
STT Loại Giống Khảo Nghiệm DV
T
Đơn giá
bao
tiêu/tấn
DOANH THU THU NHAP
Năm đầu Năm 2 Năm 3 Năm đầu Năm 2 Năm 3
1 Grafting King Ha 7,000 185,500 226,000 212,800 98,268 146,830 133,013
2 Dr.House No.1 Ha 7,000 213,500 261,800 233,000 126,268 182,630 153,213
3 TW-TSS.I Ha 7,000 187,600 243,600 215,600 100,368 164,430 135,813

5- KẾT LUẬN & HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIỐNG Dr.House No.1
- Căn cứ Bảng 1: Sự tăng trưởng thân lá của 3 loại giống thì giống Dr.House No.1 có chiều dài thân, số lá
cao hơn 2 giống còn lại;

- Căn cứ kết quả Bảng 2: Thời gian bắt đầu ra hoa của giống Dr.House No.1 sớm hơn 2 loại giống còn
lại.

- Căn cứ Bảng 3: Tỵ lệ đậu quả của giống Dr.House No.1 tỷ lệ đậu quả vượt trội hơn 2 loại giống còn lại
từ 75% - 87%.
- Căn cứ Bảng 4: Năng suất quả trung bình qua các năm cho thấy giống Dr.House No.1 cao hơn 2 loại
giống còn lại (33.5 tấn/ ha).

- Căn cứ Bảng 5 : Giống Lạc tiên Dr.House No.1 có khối lượng quả đạt cao nhất (78-80gr/quả) và vỏ
quả cũng lớn hơn với loại Grafting King và TW TSS.I.

- Căn cứ Bảng 6: Giống Dr.House No.1: Có đường tổng số đạt cao nhất (16,6 %), axít tổng số thấp và
Hàm lượng vi ta min C đạt 9,6 mg/100gr. Quả có hương vị thơm đặc trưng, ngọt.

- Căn cứ Bảng 7: Giống Dr.House No.1 bị bệnh nứt thân, khô thân thấp nhất so với 2 loại còn lại.
- Căn cứ Bảng 11: Thu nhập bình quân 3 năm thì giống Dr.House No.1 là giống mang lại hiệu quả kinh tế
cao nhất.


T/M. CÔNG TY CP NN ĐÔNG PHƯƠNG
Nơi gửi: Giám Đốc
- Cục Trồng Trọt.
- Lưu văn phòng CTY.
TRẦN VĂN ANTin tức

Giá vàng hôm nay 10/1: Thế giới 'bay' 3,2% trong tuần qua
Giá vàng hôm nay 10/1: Thế giới 'bay' 3,2% trong tuần qua
Giá vàng hôm nay 10/1/2021 tại thị trường thế giới đã mất gần 3,2% trong tuần qua....
Hơn 16 tấn thịt gia cầm ôi thiu được phát hiện ở Bình Phước
Hơn 16 tấn thịt gia cầm ôi thiu được phát hiện ở Bình Phước
Hơn 16 tấn thịt gia cầm bốc mùi ôi thiu vừa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình...
Đồng Nai: Tôn vinh 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
Đồng Nai: Tôn vinh 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
Hội quán Trấn Biên, Sở Công thương Đồng Nai vừa tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm...
Làng hoa Mỹ Tân tất bật vào vụ tết
Làng hoa Mỹ Tân tất bật vào vụ tết
Dưới bàn tay khéo léo của người nông dân, những vườn hoa cúc, hoa lay ơn, hoa ly…...
Thử nghiệm máy bay không người lái tạo mưa chống hạn
Thử nghiệm máy bay không người lái tạo mưa chống hạn
Máy bay không người lái tạo mưa đầu tiên mang tên Ganlin 1, có nghĩa là “cơn mưa...
Vĩnh Long: Lần đầu tiên có dịch vụ máy bay bón phân
Vĩnh Long: Lần đầu tiên có dịch vụ máy bay bón phân
Hiện nay, HTX Làng Nông nghiệp hữu cơ Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm là đơn vị đầu...
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu, là ý kiến chỉ đạo...
Trang trại dưới ga tàu điện ngầm - Tương lai của nông nghiệp Seoul
Trang trại dưới ga tàu điện ngầm - Tương lai của nông nghiệp Seoul
Đi bộ xuống cầu thang từ lối ra số 2 của ga Sangdo ở phía tây nam Seoul (Hàn Quốc),...
Tăng cường thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
Tăng cường thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
Chiều 8/12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì buổi họp trực tuyến giữa Bộ...
Chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu thạch đen của Việt Nam sang Trung Quốc
Chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu thạch đen của Việt Nam sang Trung Quốc
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, thạch đen là cây có tiềm năng phát...
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất
Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất
Công Ty TNHH GẤC VIỆT kết hợp với Công Ty VŨ HOÀNG GIA LAI tổ chức hội thảo hướng...
 Hội chợ triển lãm GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2018
Hội chợ triển lãm GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2018
Ban quản lý dự án MEKO - FARAM kính mời quý khách hàng bà con tham quan gian hàng GIỐNG...
Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic
Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic
Ngày 18/6 Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan trên phương diện hợp tác Quốc...
Giá nông sản hôm nay 9/3: Vừa hết 8/3, giá cà phê đã giảm sâu, giá tiêu ít biến động
Giá nông sản hôm nay 9/3: Vừa hết 8/3, giá cà phê đã giảm sâu, giá tiêu ít biến động
Giá cà phê hôm nay 9/3 giảm liền một lúc 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 36.600 -37.100đồng/kg....
Thông báo thưởng chỉ tiêu Doanh số Chanh dây ( 1 Chuyến du lịch Thái Lan 5N/4Đ )
Thông báo thưởng chỉ tiêu Doanh số Chanh dây ( 1 Chuyến du lịch Thái Lan 5N/4Đ )
Nhằm khuyến khích sự phát triển mạng lưới kinh doanh mới và đại lý kinh doanh đã...
Gia Lai xiết chặt giống chanh dây
Gia Lai xiết chặt giống chanh dây
Tình trạng giống chanh dây giả đang sảy ra trên địa bàn tỉnh gia lai, bà con nên...
Kon Tum chưa cho phát triển diện tích cây mắc ca
Kon Tum chưa cho phát triển diện tích cây mắc ca
Ngày 10.9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua có 5 nhà đầu tư xin đầu tư phát...
Xoài Suối Lớn xuất ngoại
Xoài Suối Lớn xuất ngoại
Hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã thực hiện những bước...
Nông dân Lâm Đồng nhổ bỏ hàng trăm ha cà chua vì dịch bệnh
Nông dân Lâm Đồng nhổ bỏ hàng trăm ha cà chua vì dịch bệnh
Dù giá cà chua tại vườn tăng gấp 3-4 lần nhưng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng...
Phân bón giả, kém chất lượng - nỗi ám ảnh đối với nhà nông
Phân bón giả, kém chất lượng - nỗi ám ảnh đối với nhà nông
Việc sử dụng phân bón giả, kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến năng...

Hình ảnh công ty

Liên kết website

Bạn biết chúng tôi qua?

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp
lên đầu trang