Chào mừng các bạn đến với website của Công Ty Cổ Phần Nông Nghiệp Đông Phương


BÁO CÁO KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG
CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN


I. Đơn Vị Nghiên Cứu Và Lai Tạo Giống Lạc Tiên Trái Tím Theo Công Nghệ Đài Loan:
Thông tin đơn vị :
CTY CỔ PHẦN NÔNG NGHIỆP ĐÔNG PHƯƠNG.
Địa chỉ trụ sở: 137/9 Đường số 59, Phường 14, Q.Gò Vấp, TP.HCM.
Trung tâm nghiên cứu và lai tạo giống: Trung Tâm Giống Seedling Việt Nam
Địa chỉ: Ấp 4, Xã Phạm Văn Cội, Huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh.
Chi nhánh Đắk Nông: Tổ 8, P.Nghĩa Phú, TP.Gia Nghĩa, Tỉnh Đắk Nông.
Điện thoại:
028.62957936 – 0938702006 – 0965622927 
Website:
 www.tuvannongnghiep.com ; E.mail: hotrokythuat@tuvannongnghiep.com 
 

II - KẾT QUẢ GHI NHẬN VỀ SỐ CÂY GIỐNG ĐÃ LAI TẠO NHƯ SAU:
3.1 Thí nghiệm khảo nghiệm.
3.1.1. Về sinh trưởng.
Lạc tiên là loại cây thân leo, sinh trưởng rất mạnh, có trái quanh năm ,việc điều chỉnh sự tăng trưởng
và phân nhánh của cây có ý nghĩa quyết định tới năng suất quả sau này, theo kết quả theo dõi của chúng
tôi tại các địa bàn nói trên như sau:

Bảng 1: Sự tăng trưởng thân lá cuả các giống sau 7 ngày cắt tỉa.
Giống Chỉ tiêu Grafting
King
TW TSSI Dr.House N.1 Ghi Chú
Chiều dài thân tăng sau 7 ngày (cm) 79,1 ±2,3 65,0 ±2,5 80,1±2,5
Số lá tăng/ cành sau 7 ngày (lá) 8,5 ±1,4 8,0 ±1,2 8,0±2
Số chồi bật mầm/ thân chính Sau 7
ngày (mầm chồi)
5,7 ± 0,5 6,0 ±0,3 7±1,5
Định kỳ 7 ngày sau khi cắt tỉa, theo dõi 1số chỉ tiêu tăng trưởng của 2 giống khảo nghiệm, kết quả cho
thấy: Giống Dr.House No.1 có chiều dài thân, số lá ra tăng là ít hơn so với các giống Grafting King và
nhiều hơn so với TW TSSI; ngược lại giống lạc tiên TW TSSI sinh trưởng chậm hơn. Tuy nhiên, giống
Grafting King có khả năng phân cành mạnh hơn (5,7, chồi/1m thân chính), đây là đặc điểm nổi trội của
giống.

3.1.2.Thời kì khí hậu.


2

Để có thêm cơ sở áp dụng các biện pháp kỹ thuật thâm canh chăm sóc lạc tiên đúng lúc và hợp lý; kết
quả nghiên cứu các thời kì khí hậu ( độ ẩm của đất, độ ẩm không khí, độ cao của vị trí trồng) của chúng
cho thấy có rất ít sự khác nhau về đặc trưng giữa các giống, kết quả trình bày ở (bảng 2)

Bảng 2: Một số giai đoạn vật hậu / giống lạc tiên.
TT Chỉ tiêu
Giống
Thời gian
phát triển
cây( bình
quân ngày)
Thời gian bắt đầu
ra hoa (ngày)
Thơi gian từ ra hoa - thu
hoạch (ngày)
1 Grafting
King
85 ngày 125 ngày kể từ
ngày trồng
90 ngày
2 TW TSS.I 90 ngày 110 ngày kể từ
ngày trồng
100 ngày
3 Dr.House
No.1
80 ngày 90 ngày kể từ
ngày trồng
110 ngày.
- Thời gian từ lúc trồng cây con đến khi thu hoạch quả của 03 giống lạc tiên, biến động trong khoảng (
200 – 225) ngày.
- Ra hoa đầu từ tháng thứ 4 và tỷ lệ đậu quả tăng dần theo thời gian ra hoa; tập trung cuối tháng thứ 4
sang đầu tháng thứ 5 (bảng 03 ) .

- 3 giống trên đều được trồng trên các loại đất, khí hậu, độ cao của đất tương đồng nhau, cụ thể:
+ Loại đất trồng: Đất đỏ 3zan, đất feralit;
+ Độ ẩm trong đất và độ ẩm không khí: Biến động từ 65% đến 80%;
+ Vị trí đất trồng : Độ cao của đất trồng từ 350m đến 1000m so với mặt nước biển.

Bảng 03: Tỷ lệ đậu quả của các giống qua các giai đoạn trồng (%)
Tổng hợp trong 3 năm(2018 - 2020), lấy giá trị trung bình .
Giống
Tháng tuổi
Grafting
King
TW TSS.I Dr.House No.1 Ghi Chú
4 30% ± 5% 25% ± 5% 35% ± 5% Việc thụ phấn cho cây lệ thuộc vào tự
nhiên, ở giai đoạn đầu khi tỷ lệ phủ
giàn chưa cao thì tỷ lệ đậu trái thấp,
nếu lượng mưa nhiều cũng dẫn đến tỷ
lệ đậu trái thấp.,,,
5 35% ± 5% 31% ± 3% 41% ± 3%
6 38% ±5% 40%±5% 47%±5%
7 40%± 5% 45%± 5% 49%± 5%
8 46%± 5% 50%±5% 55%±5%
8- 12 55% - 65% 60% -67% 65% -73% Từ giai đoạn tháng thứ 9 trở đi, tỷ lệ
đậu trái tăng cao hơn do tỷ lệ phủ giàn
cao, nhờ sự tác động qua lại của


3

 
gió,côn trùng,...Điều đặc biệt 40% lệ
thuộc vào tỷ lệ nước tưới, kỹ thuật
chăm sốc,...
12 - 24 65% -70% 70%-75% 75%-87%
-Trong 3 giống Lạc tiên tham gia khảo nghiệm, giống lạc tiên Dr.House No.1 có tỷ lệ đậu quả hàng
tháng vượt trội so với các giống Grafting King và giống TW TSS.I.

3.1.3. Về năng suất, chất lượng.
Do tỷ lệ đậu quả và sự sinh trưởng của các giống có sự sai khác nhau, nên năng suất giữa các giống cũng
chênh lệch nhau rõ rệt; Tuy nhiên giống Dr.House No.1 vẫn lợi thế hơn , có thời gian ra hoa kéo dài
hơn, nên thường cho năng suất quả đạt cao hơn (bảng4) .

Bảng 04: Năng suất quả các giống Lạc tiên khảo nghiệm.
( Số liệu thống kê TB 03 năm 2018- 2020)
TT Chỉ tiêu
Giống
Năng suất bình quân 02 năm tuổi)
kg/cây tấn/ha
1 Grafting King 28,5 ± 0,3 28,65 ± 0,06
2 TW TSS.I 26,8 ±0,4 26,65 ± 0,05
3 Dr.House No.1 33,5±1 33.5±1
- Trong 02 giống lạc tiên khảo nghiệm trên, giống Dr.House đạt năng suất bình quân cao nhất (33,5
tấn/ha) là nổi trội hơn giống Grafting King và TW TSS.I

3.1.4 Chỉ tiêu công nghệ quả, của các giống lạc tiên.
Bảng 05: Một số chỉ tiêu chất lượng về quả của 1 số giống lạc tiên .
- Giống Lạc tiên Dr.House No.1 có khối lượng quả đạt cao nhất (78-80gr/quả) và vỏ quả cũng lớn hơn
với loại Grafting King và TW TSS.I.
TT Chỉ tiêu
Giống
P.quả (gr) P.vỏ (gr) Cao quả
(cm)
Đ.kính
quả(cm)
Độ dày
vỏ(cm)
Độ
Brix%
Màu vỏ quả
khi chín
1 Grafting
King
75,0 ±0,2 45,0 5,5 5,6 ± 0,1 0,53 15,4 Tím sáng
2 TW
TSS.I
77,0 ±0,3 45,0 5,6 5,9 ± 0,1 0,45 16,3 Tím
3 Dr.Hous
e No.1
78,0 ±0,3 46,0 5,7 6,1± 0,1 0,41 16,6 Tím tối


4

- Độ Brix quả khi chín của Dr.House No.1 đạt > 16% cao hơn hẵn Grafting King và TW TSS.I
- Giống Lạc tiên Dr.House No.1 vỏ mỏng quả khi chín có màu tím rất đặc trưng, Grafting King còn lại
mầu vàng nhạt khi chín.

Bảng 06: Một số chỉ tiêu sinh hóa quả của các giống Lạc tiên.
TT Chỉ
tiêu
Giống
Đường
tổng số (%)
Axit tổng số
(%)
VTMC
(mg/100g)
Hương vị quả
1 Grafting King 15,4 0,94 9,4 Thơm vừa
2 TW TSS.I 16,3 1,03 9,5 Thơm
3 Dr.House
No.1
16,6 1,15 9,6 Thơm

- Giống Dr.House No.1: Có đường tổng số đạt cao nhất (16,6 %), axít tổng số thấp và Hàm lượng vi ta
min C đạt 9,6 mg/100gr. Quả có hương vị thơm đặc trưng, ngọt.

3.1.5. Tình hình sâu bệnh hại.
Các loại sâu bệnh hại trên lạc tiên chủ yếu gồm: Rệp sáp, rệp bông, muội đen hại (thân,lá,chồi ), câu
cấu, nấm lở cổ rễ hại trong giai đoạn trồng cây con ( từ 3 ngày 21 ngày kể từ khi trồng).
Ở thời kì phát triển, Lạc tiên thường bị bệnh khô thân lá , tuy nhiên tỷ lệ cây bị bệnh còn tuỳ thuộc vào
điều kiện thâm canh và đặc tính sinh học của mỗi giống (bảng 7)

Bảng 07: Tỷ lệ bệnh nứt thân, khô thân trên giống lạc tiên lai tạo .
stt Giống Chỉ tiêu theo dõi
Tổng số cây Cây bị bệnh Tỷ lệ(%)
1 Grafting King 10.000 377 3,8
2 TW TSS.I 10.000 250 2,5
3 Dr.House No.1 10.000 57 0,6
Trong 3 giống Lạc tiên đã được trồng khảo nghiệm ở một số địa phương nói trên , hầu hết các giống
Lạc tiên đều bị bệnh khô cành, cháy lá vào giai đoạn giữa cuối mùa mưa và đầu mùa khô , tuy nhiên
mức độ bị hại còn tuỳ thuộc vào độ tuổi của cây (cây càng già hoặc kém chăm sóc thường bị bệnh cao
hơn ).


5

Một số bệnh khác có ảnh hưởng đến cây lạc tiên (chanh dây ) lai tạo nhưng không đáng kể gồm:

Bảng 8:

STT Tên sâu hại, bệnh
hại
Triệu chứng gây hại Hình ảnh
1 Bọ dừa (Ceratia
similis)
Tác hại của bọ dừa ăn lá chanh
leo, làm cho lá bị nát và mất sự
quang hợp => Cây không có
khả năng phát triển hoa và trái.
2 Rầy mềm (Aphid
gossypii)
Rầy mềm thường bu mặt dưới lá
và những phần non để hút nhựa.
Rầy gây hại nhẹ thì những chỗ bị
hại thường có những vết thâm đen;
khi bị hại nặng thì cây còi cọc, lá
quăn queo chuyển sang vàng
3 Ruồi trái cây (Dacus
cucurbitea)
Ruồi chích trái đẻ trứng, sau đó ấu
trùng phát triển phá vỏ trái, làm
thối trái và trái rụng
4 Sâu xanh ăn hại lá
(
Spodoptera)
Giai đoạn sâu non tuổi nhỏ thường
ăn phần thịt lá chỉ chừa lại lớp biểu
bì mỏng, sâu tuổi lớn ăn thủng lá,
làm khuyết lá từng mảng hoặc có
thể cắn rụng hoa.
5 Rệp vảy nâu Rệp vảy nâu tập trung phá hại
mạnh cây chanh dây ở nhiều giai
đoạn sinh trưởng và trên nhiều bộ
phận của cây. Rệp vảy nâu gây hại
trên các chồi lá non và quả. Rệp
hút nhựa làm cây sinh trưởng kém ,
giảm năg suất thu hoạch. Một lớp
bồ hóng đen thường phát triển bao
phủ trên lá. Nó thường phát triển
trên các dịch tiết ngọt từ rệp vảy
điều đó làm thu hút kiến.
6 Bệnh Tuyến Trùng
(Nematode) : Tuyến
trùng
Meloidog yne
spp
Làm rễ, dây gốc bị tuyến trùng phá
hoại trông còi cọc phát triển kém,
không cho trái hoặc cho trái ít và
nhỏ, bệnh nặng thì làm cây chết
trong quá trình phát triển.


6
Sau 3 năm vừa trường sản xuất và khảo nghiệm 3 loại giống lạc tiên nói trên, kết quả cho thấy:
giống Lạc tiên
Dr.House No.1 được xem là có ưu thế trội hơn hẳn so với giống TW SSI.1 và Grafting
King (Sinh trưởng, năng suất và chất lượng quả ).

4. HIỆU QUẢ KINH TẾ TỪ MÔ HÌNH KHẢO NGHIỆM CÁC GIỐNG LẠC TIÊN ĐƯỢC LAI
TẠO TỪ CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN:
4.1. Hiệu quả kinh tế từ kết quả khảo nghiệm của 3 loại giống lai tạo khảo nghiệm như sau:

BẢNG BÁO CÁO CHI PHÍ – DOANH THU –
THU NHẬP KHẢO NGHIỆM CÂY GIỐNG CHANH DÂY ĐÀI LOAN
BẢNG 9: TỔNG CHI PHÍ ĐẦU TƯ
STT Khoản Mục ĐV
T
Số
lượng
Tổng Giá
Trị Đầu Tư
Phân Bổ Các Năm GHI CHU
Năm đầu Năm 2 Năm 3
A XAY DUNG CO BAN 127,590,000 42,790,000 42,800,000 42,900,000
1 Chi phí cây giống nhập khẩu Ha 1 28,000,000 9,300,000 9,300,000 9,300,000 1000
cây/hécta
2 Lắp đặt hệ thống tưới tiêu Ha 1 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 Vòng đời 3
năm
3 Lán trại Ha 1 10,000,000 3,300,000 3,300,000 3,300,000 Phân bổ đều
3 năm
4 Lắp đặt hệ thống điện, nước sản xuất Ha 1 2,100,000 700,000 700,000 700,000
5 Coc tru ( Beton/ Kem) Ha 1 72,000,000 24,000,000 24,000,000 24,000,000 1000 cây
/hécta
6 Day dien, cuoc mac dan Ha 1 7,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 250kg dây
điện/hécta
7 Dụng cụ sản Xuất Ha 1 3,000,000 1,000,000 1,000,000 1,100,000
8 Chi phí linh tinh ha 1 1,990,000 990,000 1,000,000 1,000,000
B CHI PHÍ CANH TÁC HÀNG NĂM 206,378,000 44,442,000 36,370,000 36,887,000
1 Phân bón hữu cơ Ha 1 20,520,000 6,840,000 6,840,000 6,840,000
Bon lot : nt 11,475,000 3,825,000 3,825,000 3,825,000
Bon thuc nt 9,045,000 3,015,000 3,015,000 3,015,000
2 Phan chuồng Ha 1 185,858,000 37,602,000 29,530,000 30,047,000 1 năm bón 2
lần/5kg/lan
Bon lot : 1 17,900,000 3,500,000 2,000,000 3,000,000
Bon thuc 1 82,670,000 3,300,000 2,600,000 3,500,000
3 Lao động làm vườn Ha 1 73,970,000 28,400,000 23,420,000 21,450,000 270công/héct a/Nam
4 Thuoc bao ve thuc vat Ha 1 3,450,000 250,000 150,000 300,000
5 Phi cai tao dat Ha 1 5,309,000 1,600,000 600,000 550,000
6 CP linh tinh ha 1 2,559,000 552,000 760,000 1,247,000
TC CHI PHÍ ĐẦU TƯ 333,968,000 87,232,000 79,170,000 79,787,000
C TỔNG HỢP SẢN LƯỢNG THU HOACH QUA CÁC NĂM CỦA TỪNG LOẠI GIỐNG
BẢNG 10
LOẠI GIỐNG KHẢO
NGHIỆM
ĐVT TỔNG SẢN
LƯỢNG
SẢN LƯỢNG CÁC NĂM GHI CHÚ
Năm đầu Năm 2 Năm 3
Grafting King Tấn 89,3 26,5 32,4 30,4
Dr.House No.1 Tấn 101,3 30,5 37,4 33,4
TW-TSS.I Tấn 91,84 26,8 34,8 30,8


7

D. TỔNG DOANH THU – THU NHẬP CÁC NĂM
BẢNG 11
ĐVT: 1.000 VND
STT Loại Giống Khảo Nghiệm DV
T
Đơn giá
bao
tiêu/tấn
DOANH THU THU NHAP
Năm đầu Năm 2 Năm 3 Năm đầu Năm 2 Năm 3
1 Grafting King Ha 7,000 185,500 226,000 212,800 98,268 146,830 133,013
2 Dr.House No.1 Ha 7,000 213,500 261,800 233,000 126,268 182,630 153,213
3 TW-TSS.I Ha 7,000 187,600 243,600 215,600 100,368 164,430 135,813

5- KẾT LUẬN & HIỆU QUẢ KINH TẾ CỦA GIỐNG Dr.House No.1
- Căn cứ Bảng 1: Sự tăng trưởng thân lá của 3 loại giống thì giống Dr.House No.1 có chiều dài thân, số lá
cao hơn 2 giống còn lại;

- Căn cứ kết quả Bảng 2: Thời gian bắt đầu ra hoa của giống Dr.House No.1 sớm hơn 2 loại giống còn
lại.

- Căn cứ Bảng 3: Tỵ lệ đậu quả của giống Dr.House No.1 tỷ lệ đậu quả vượt trội hơn 2 loại giống còn lại
từ 75% - 87%.
- Căn cứ Bảng 4: Năng suất quả trung bình qua các năm cho thấy giống Dr.House No.1 cao hơn 2 loại
giống còn lại (33.5 tấn/ ha).

- Căn cứ Bảng 5 : Giống Lạc tiên Dr.House No.1 có khối lượng quả đạt cao nhất (78-80gr/quả) và vỏ
quả cũng lớn hơn với loại Grafting King và TW TSS.I.

- Căn cứ Bảng 6: Giống Dr.House No.1: Có đường tổng số đạt cao nhất (16,6 %), axít tổng số thấp và
Hàm lượng vi ta min C đạt 9,6 mg/100gr. Quả có hương vị thơm đặc trưng, ngọt.

- Căn cứ Bảng 7: Giống Dr.House No.1 bị bệnh nứt thân, khô thân thấp nhất so với 2 loại còn lại.
- Căn cứ Bảng 11: Thu nhập bình quân 3 năm thì giống Dr.House No.1 là giống mang lại hiệu quả kinh tế
cao nhất.


T/M. CÔNG TY CP NN ĐÔNG PHƯƠNG
Nơi gửi: Giám Đốc
- Cục Trồng Trọt.
- Lưu văn phòng CTY.
TRẦN VĂN ANTin tức

Giả cây chanh dây giống nhập khẩu, một doanh nghiệp bị xử phạt
Giả cây chanh dây giống nhập khẩu, một doanh nghiệp bị xử phạt
SKĐS - Chủ lô hàng cho biết, số cây giống chanh dây mua của Cty TNHH MTV Nông Nghiệp...
Hội làm vườn Việt Nam: Đẩy mạnh hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên
Hội làm vườn Việt Nam: Đẩy mạnh hoạt động kết nối, tiêu thụ sản phẩm cho hội viên
Vừa qua, tại TP. HCM, Cơ quan phía phía Nam - Hội Làm vườn Việt Nam (VACVINA) tổ chức...
 GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SÂM HÀN QUỐC
GIỚI THIỆU VỀ NHÂN SÂM HÀN QUỐC
Nhân sâm là món quà quý giá mà thiên nhiên ban tặng. Nhân sâm có nguồn gốc từ...
Triển lãm tại Hàn Quốc năm 2022
Triển lãm tại Hàn Quốc năm 2022
Triển lãm tại Hàn Quốc năm 2022
Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt Nam khi hội nhập
Cơ hội và thách thức cho nông sản Việt Nam khi hội nhập
Việc Việt Nam tham gia hàng loạt các hiệp định thương mại tự do (FTA) góp phần...
Lão nông 'gàn' sáng chế hàng loạt máy nông nghiệp từ xe máy hỏng
Lão nông 'gàn' sáng chế hàng loạt máy nông nghiệp từ xe máy hỏng
Từ những động cơ, phụ tùng xe máy hỏng, ông Dung đã trăn trở, mày mò sản...
Trên 60ha hoa màu bị cháy lá BÂT THƯỜNG ,HÀNG LOẠT : Không phải do sâu bệnh, sương muối
Trên 60ha hoa màu bị cháy lá BÂT THƯỜNG ,HÀNG LOẠT : Không phải do sâu bệnh, sương muối
Không phải lần đầu tiên hoa màu của nông dân ở Bảo Thắng (Lào Cai) bị cháy lá....
Lạng Sơn hướng tới chăn nuôi trang trại an toàn sinh học quy mô lớn
Lạng Sơn hướng tới chăn nuôi trang trại an toàn sinh học quy mô lớn
Ngành nông nghiệp Lạng Sơn cho biết, địa phương hiện có 22 trang trại chăn nuôi...
Khi nào giá lương thực- thực phẩm mới hạ nhiệt?
Khi nào giá lương thực- thực phẩm mới hạ nhiệt?
Tuy nhiên điều kiện cần thiết để đảm bảo “ngắt mạch” cuộc khủng hoảng...
Trồng giống cây 'trăm mắt' nổi tiếng trời Tây
Trồng giống cây 'trăm mắt' nổi tiếng trời Tây
Nông dân huyện Phụng Hiệp, Hậu Giang xóa thế độc canh cây mía, trồng giống cây...
Hai từ khóa quan trọng để nông sản Việt chinh phục thị trường Nhật Bản
Hai từ khóa quan trọng để nông sản Việt chinh phục thị trường Nhật Bản
Đây là thời điểm tốt để phát triển, mở rộng thị phần…', ông Morita Tateo,...
Trượt giá, cháy hàng tại Hà Lan: Cơ hội rộng mở cho nông sản Việt
Trượt giá, cháy hàng tại Hà Lan: Cơ hội rộng mở cho nông sản Việt
Đại dịch Covid và cuộc chiến Nga - Ukraine làm nền kinh tế Hà Lan gặp nhiều biến...
Trái cây Thái Lan cũng tắc đường sang Trung Quốc
Trái cây Thái Lan cũng tắc đường sang Trung Quốc
Sầu riêng và nhiều loại trái cây Thái Lan đang tắc đường sang Trung Quốc. Ảnh:...
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ vì lợi ích người dân hai nước và bền vững môi trường toàn cầu
Hợp tác nông nghiệp Việt Nam - Hoa Kỳ vì lợi ích người dân hai nước và bền vững môi trường toàn cầu
Chiều 11/5 (theo giờ Washington DC), trong chuyến tháp tùng Thủ tướng Phạm Minh Chính...
Nông nghiệp là một lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế
Nông nghiệp là một lợi thế của quốc gia, là trụ đỡ của nền kinh tế
Nội dung về nông nghiệp này được Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh trong...
Giá phân bón tăng phi mã, Bộ NN-PTNT kiến nghị sửa luật
Giá phân bón tăng phi mã, Bộ NN-PTNT kiến nghị sửa luật
Việc giá phân bón tăng cao làm cho chi phí sản xuất nông nghiệp tăng theo, nông dân...
Chỉ nuôi
Chỉ nuôi "bầy sâu" trên giàn, ăn lá như ranh này mà một nông dân Lâm Đồng thu tiền tỷ
Mỗi tháng, gia đình anh Phạm Đức Tuyền, thôn Đồng Lạc 4, xã Đinh Lạc (huyện Di...
Kiến nghị Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới để phát triển 'tam nông'
Kiến nghị Trung ương xem xét ban hành Nghị quyết mới để phát triển 'tam nông'
Hội nghị Trung ương 5 (khóa XIII) đã thẳng thắn nhận diện những hạn chế, yếu...
Những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ để Tây Nguyên bứt phá?
Những điểm nghẽn nào cần tháo gỡ để Tây Nguyên bứt phá?
Tiềm năng của Tây Nguyên rất lớn nhưng thực sự chưa được khai thác một cách...
Nhóm thanh niên làm nông nghiệp kết hợp du lịch kiểu Israel
Nhóm thanh niên làm nông nghiệp kết hợp du lịch kiểu Israel
Nhóm thanh niên 9X đều tốt nghiệp đại học nhưng không chuyên ngành về nông nghiệp,...
Seedling Vietnam - Một địa chỉ tạo giống cây tin cậy
Seedling Vietnam - Một địa chỉ tạo giống cây tin cậy
Trung tâm Giống cây trồng Công nghệ cao - Seedling Vietnam tuyển chọn được các loại...
Xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD/tháng
Xuất khẩu thủy sản lần đầu tiên đạt 1 tỷ USD/tháng
Xuất khẩu thủy sản trong những tháng đầu năm nay tăng trưởng rất tốt, trong đó,...
Sẽ có tài liệu hướng dẫn về phát triển du lịch nông thôn
Sẽ có tài liệu hướng dẫn về phát triển du lịch nông thôn
Phát triển du lịch nông thôn là một hướng đi mới góp phần phát huy lợi thế, giá...
Mekong Herbals đại diện Doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam xuất khẩu Thực phẩm nông sản sạch - hữu cơ .
Mekong Herbals đại diện Doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam xuất khẩu Thực phẩm nông sản sạch - hữu cơ .
Mekong Herbals đại diện Doanh nghiệp đứng đầu Việt Nam xuất khẩu Thực phẩm nông...
Cuộc trở về của người con gái Bộ trưởng Bộ Canh nông
Cuộc trở về của người con gái Bộ trưởng Bộ Canh nông
Dù đã 72 tuổi nhưng TS Ngô Kiều Oanh vẫn bươn bả khắp các vùng miền để đắm...
Bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới
Bỏ tư tưởng trông chờ, ỷ lại trong xây dựng nông thôn mới
Chương trình xây dựng nông thôn mới gắn với cơ cấu lại ngành nông nghiệp đã...
NÔNG DÂN KHÕC RÒNG VỚI PHÂN BÓN TĂNG CAO
NÔNG DÂN KHÕC RÒNG VỚI PHÂN BÓN TĂNG CAO
Với việc giá phân bón, thuốc bảo vệ thực vật tiếp tục tăng nóng thời gian gần...
20.000 cán bộ ngành nông nghiệp hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt
20.000 cán bộ ngành nông nghiệp hưởng ứng Cuộc vận động Người Việt dùng hàng Việt
Đảng ủy Bộ NN-PTNT kêu gọi mỗi cán bộ, đảng viên hình thành thói quen tiêu dùng...
'Nấc ruộng bậc thang đa giá trị' cho trung du, miền núi phía Bắc
'Nấc ruộng bậc thang đa giá trị' cho trung du, miền núi phía Bắc
Bộ trưởng Lê Minh Hoan dùng hình ảnh ruộng bậc thang để nói về phương hướng...
Bồi bổ đất Tây Nguyên bằng việc Tận dụng tối đa phế, phụ phẩm để phục hồi đất
Bồi bổ đất Tây Nguyên bằng việc Tận dụng tối đa phế, phụ phẩm để phục hồi đất
Để phục hồi, bồi bổ cho đất trồng ở Tây Nguyên, cần phải tăng cường phân...
3 cách doanh nghiệp đã chuyển đổi trong COVID-19
3 cách doanh nghiệp đã chuyển đổi trong COVID-19
Các doanh nghiệp đang học hỏi lẫn nhau giữa những thay đổi trong đại dịch
Khuyến nông là khuyến tam nông
Khuyến nông là khuyến tam nông
Đó là vai trò thực sự và đầy đủ của khuyến nông theo ý kiến của Bộ trưởng...
'Nguyên tắc vàng' trong sản xuất nông nghiệp
'Nguyên tắc vàng' trong sản xuất nông nghiệp
'Nếu chúng ta không có cách tiếp cận mới, thì chắc chắn việc tăng thu nhập của...
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
ẢNH HƯỞNG CỦA ĐẠI DỊCH COVID-19 ĐẾN SẢN XUẤT NÔNG NGHIỆP VÀ CÁC GIẢI PHÁP ĐÃ VÀ ĐANG TRIỂN KHAI THỰC HIỆN
Trong 6 tháng đầu năm 2021, hoạt động sản xuất nông nghiệp, lâm nghiệp và thủy...
  Doanh nghiệp 'tăng tốc' sau dịch bệnh
Doanh nghiệp 'tăng tốc' sau dịch bệnh
Các doanh nghiệp xuất khẩu nông sản ở Đắk Lắk đang chạy đua với thời gian nhằm...
Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Thúc đẩy sản xuất, lưu thông, tiêu thụ và xuất khẩu nông sản trong bối cảnh dịch bệnh Covid-19
Ngày 21/9/2021, Thủ tướng Chính phủ ban hành Chỉ thị số 26/CT-TTg về việc thúc đẩy...
Đồng hành cùng nông dân vượt qua đại dịch
Đồng hành cùng nông dân vượt qua đại dịch
Khi tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, Hội Nông dân (HND) từ tỉnh đến...
Nông nghiệp Việt Nam vượt khó giữa đại dịch COVID-19
Nông nghiệp Việt Nam vượt khó giữa đại dịch COVID-19
(ĐCSVN) - Mặc dù gặp rất nhiều khó khăn do làn sóng dịch COVID-19 thứ tư gây ra nhưng...
Doanh nghiệp dè dặt mở lại vận tải hành khách liên tỉnh
Doanh nghiệp dè dặt mở lại vận tải hành khách liên tỉnh
Do đội ngũ lái, phụ xe chưa được tiêm đủ liều vaccine, nên hầu hết các doanh...
Tháng 10: Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 30%
Tháng 10: Số doanh nghiệp quay trở lại hoạt động tăng gần 30%
Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp bắt đầu có sự phục hồi. Trong...
5 năng lực y tế doanh nghiệp cần có để thích ứng an toàn với COVID-19
5 năng lực y tế doanh nghiệp cần có để thích ứng an toàn với COVID-19
DNVN - Việc thiết lập và nâng cao năng lực y tế là điều cần thiết với các doanh...
Doanh nghiệp lúng túng trước ''rừng'' thông tin y tế và toa thuốc điều trị F0
Doanh nghiệp lúng túng trước ''rừng'' thông tin y tế và toa thuốc điều trị F0
DNVN - Cho rằng nhiều doanh nghiệp lúng túng trước "rừng" thông tin, hướng dẫn y tế...
Nhiều lao động kiệt sức vì vừa làm vừa lo việc nhà
Nhiều lao động kiệt sức vì vừa làm vừa lo việc nhà
Khảo sát của Adecco cho thấy các bậc cha mẹ đi làm đang kiệt sức để sắp xếp...
21 Kinh doanhDoanh nghiệpThứ sáu, 17/9/2021, 07:31 (GMT+7) Rào chắn doanh nghiệp hồi phục khi tái mở cửa
21 Kinh doanhDoanh nghiệpThứ sáu, 17/9/2021, 07:31 (GMT+7) Rào chắn doanh nghiệp hồi phục khi tái mở cửa
Sau những háo hức mong chờ mở cửa, các doanh nghiệp bắt đầu tới lúc cảm nhận...
Dịch COVID-19: Tp. Hồ Chí Minh mở cửa hoạt động thương mại với tiêu chí an toàn
Dịch COVID-19: Tp. Hồ Chí Minh mở cửa hoạt động thương mại với tiêu chí an toàn
Từ giữa tháng 9/2021 đến nay, ngành công thương Tp. Hồ Chí Minh đã và đang từng...
Tháng 9/2021 là thời điểm “quyết định” để “cứu nguy” cho doanh nghiệp
Tháng 9/2021 là thời điểm “quyết định” để “cứu nguy” cho doanh nghiệp
DNVN – Theo nhận định của Ban nghiên cứu Phát triển kinh tế tư nhân, nếu các doanh...
Người lao động phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh do tác động bởi COVID-19
Người lao động phải gánh thêm nhiều chi phí phát sinh do tác động bởi COVID-19
DNVN - Mặc dù tỷ lệ thất nghiệp và không có việc làm ngày càng tăng cao, nhưng tác...
6 khó khăn lớn nhất về tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối diện
6 khó khăn lớn nhất về tài chính mà doanh nghiệp đang phải đối diện
DNVN – Theo kết quả cuộc khảo sát của Ban nghiên cứu Phát triển Kinh tế tư nhân,...
3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8
3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động trong tháng 8
Trong tháng 8, cả nước có 3.865 doanh nghiệp quay trở lại hoạt động, giảm 21,9% so...
Chuyên gia Phạm Bình An: Cần trao quyền chủ động cho doanh nghiệp lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp trong đại dịch
Chuyên gia Phạm Bình An: Cần trao quyền chủ động cho doanh nghiệp lựa chọn các mô hình sản xuất phù hợp trong đại dịch
DNVN - Theo đánh giá của ông Phạm Bình An, Phó Viện trưởng Viện Nghiên cứu phát...
Loại bỏ giấy phép con để có sức chống 'giặc' dịch lâu dài
Loại bỏ giấy phép con để có sức chống 'giặc' dịch lâu dài
Đại dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, sức chống đỡ của các doanh nghiệp ngày...
Bình Dương: Doanh nghiệp nhường nhà xưởng làm bệnh viện dã chiến chống dịch
Bình Dương: Doanh nghiệp nhường nhà xưởng làm bệnh viện dã chiến chống dịch
DNVN - Để đồng hành cùng tỉnh Bình Dương trong công tác phòng chống dịch, bên cạnh...
Người lao động không thực hiện “3 tại chỗ” có thể ngừng việc
Người lao động không thực hiện “3 tại chỗ” có thể ngừng việc
DNVN - Theo công văn hướng dẫn một số vướng mắc trong việc thực hiện chính sách...
Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: Gần 80.000 doanh nghiệp rời thị trường
Cú sốc Covid-19 tại Việt Nam: Gần 80.000 doanh nghiệp rời thị trường
Trong 7 tháng đầu năm năm 2021, số doanh nghiệp rút lui khỏi thị trường là 79.673...
Bình ổn giá phân bón: Nên chăng giải quyết căn cơ vấn đề đầu ra nông sản?
Bình ổn giá phân bón: Nên chăng giải quyết căn cơ vấn đề đầu ra nông sản?
Giá phân bón tăng cao, nông sản rớt giá gây ảnh hưởng lớn đến sản xuất cũng...
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp mong muốn được tự lên phương án sản xuất phù hợp với thực tế
TP Hồ Chí Minh: Doanh nghiệp mong muốn được tự lên phương án sản xuất phù hợp với thực tế
Các doanh nghiệp tại TP Hồ Chí Minh mong muốn được tạo điều kiện cho phép tự...
Từ ngày 23/8, TP Hồ Chí Minh yêu cầu người dân
Từ ngày 23/8, TP Hồ Chí Minh yêu cầu người dân "ai ở đâu yên đó"
DNVN - Nhằm tăng cường biện pháp chống dịch COVID-19, bắt đầu từ 0h ngày 23/8, TP...
Đẩy nhanh tiến độ kết nối tiêu thụ nông sản qua các kênh online
Đẩy nhanh tiến độ kết nối tiêu thụ nông sản qua các kênh online
DNVN - Trang web kết nối cung cầu sản phẩm tại địa chỉ htx.cooplink.com.vn đã giúp...
Nỗ lực thông quan nhanh cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, vaccine và thiết bị y tế
Nỗ lực thông quan nhanh cho doanh nghiệp nhập khẩu thuốc, vaccine và thiết bị y tế
DNVN - Với các mặt hàng thiết yếu phục vụ cho phòng, chống dịch COVID-19 như thuốc,...
TP Hồ Chí Minh: Phương án sản xuất
TP Hồ Chí Minh: Phương án sản xuất "4 xanh", khó nhất là việc công nhân có qua được chốt hay không?
DNVN - Để giúp doanh nghiệp tiếp tục duy trì hoạt động sản xuất an toàn trong thời...
Nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19*
Nhất định chúng ta sẽ sớm chiến thắng đại dịch COVID-19*
(Chinhphu.vn) – Sáng 14/8, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính, Chủ tịch Hội đồng...
Nông dân đang khó khăn giá phân bón vẫn tăng mạnh
Nông dân đang khó khăn giá phân bón vẫn tăng mạnh
Với công suất gần 30 triệu tấn/năm, sản lượng phân bón trong nước gấp 3 lần...
Doanh nghiệp bán lẻ muốn được tự chủ shipper
Doanh nghiệp bán lẻ muốn được tự chủ shipper
Hiện nay các đơn hàng online của doanh nghiệp (DN) bán lẻ rất nhiều nhưng lại không...
Chống dịch quá tay, doanh nghiệp kiệt sức, nhiều mặt hàng nguy cơ tăng giá mạnh
Chống dịch quá tay, doanh nghiệp kiệt sức, nhiều mặt hàng nguy cơ tăng giá mạnh
Chống dịch "quá tay" khiến mọi chi phí của doanh nghiệp đều đội lên, cộng với...
Tình thế thử thách, ai đủ lực sống sót qua mùa đại dịch
Tình thế thử thách, ai đủ lực sống sót qua mùa đại dịch
Tận dụng hạ tầng vận chuyển từ phía đối tác nên khi xảy ra bất ngờ, nhiều...
Tạo điều kiện hoạt động thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp tuyến đầu
Tạo điều kiện hoạt động thuận lợi, an toàn cho các doanh nghiệp tuyến đầu
TP HCM cần triển khai các giải pháp linh hoạt, tạo điều kiện hoạt động thuận...
Khó khăn tứ bề giữa tâm dịch, doanh nghiệp TP HCM kiến nghị gì
Khó khăn tứ bề giữa tâm dịch, doanh nghiệp TP HCM kiến nghị gì
Ưu tiên tiêm phòng Covid-19 cho toàn bộ lực lượng lao động trong các doanh nghiệp sản...
Khẩn trương triển khai giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Khẩn trương triển khai giảm tiền điện đợt 4 cho khách hàng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19
Đây là chỉ đạo của ông Võ Quang Lâm - Phó Tổng giám đốc Tập đoàn Điện lực...
Hơn 80% doanh nghiệp đăng ký hợp đồng qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Hơn 80% doanh nghiệp đăng ký hợp đồng qua Cổng dịch vụ công trực tuyến
Theo Cục Cạnh tranh và Bảo vệ người tiêu dùng (CT&BVNTD - Bộ Công Thương), 6 tháng...
Cần ngay một sách lược để doanh nghiệp sinh tồn giữa trận chiến trường kỳ với Covid-19
Cần ngay một sách lược để doanh nghiệp sinh tồn giữa trận chiến trường kỳ với Covid-19
Nguy cơ đứt gãy chuỗi cung ứng là hiện hữu khi mà dịch bùng phát tại các tỉnh...
Hoàn thiện Nghị quyết miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân
Hoàn thiện Nghị quyết miễn, giảm thuế cho doanh nghiệp, người dân
Văn phòng Chính phủ vừa có Thông báo 209/TB-VPCP ngày 5/8/2021 kết luận của Thủ tướng...
Làn sóng COVID-19 thứ 4 ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp
Làn sóng COVID-19 thứ 4 ảnh hưởng sâu rộng đến hoạt động của doanh nghiệp
DNVN - Gần 10% doanh nghiệp phải dừng hoạt động hoàn toàn, và 65% doanh nghiệp phải...
Doanh nghiệp kỳ vọng được giảm thuế, phí trong gói hỗ trợ 24.000 tỷ đồng
Doanh nghiệp kỳ vọng được giảm thuế, phí trong gói hỗ trợ 24.000 tỷ đồng
Mới đây, Chính phủ giao Bộ Tài chính nghiên cứu, đề xuất gói hỗ trợ COVID-19...
Doanh nghiệp thực phẩm đối mặt áp lực lớn vì COVID-19
Doanh nghiệp thực phẩm đối mặt áp lực lớn vì COVID-19
Việc CTCP Vissan phải xin dừng sản xuất vì có hàng chục công nhân dương tính SARS-CoV-2...
Những hàng hoá nào bị
Những hàng hoá nào bị "cấm lưu thông"?
Bộ Công Thương vừa đề xuất Chính phủ ban hành Danh mục hàng hóa "cấm lưu thông"...
Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho hàng hoá lưu thông bình thường
Bộ Công Thương đề xuất Thủ tướng cho hàng hoá lưu thông bình thường
Mặc dù Chính phủ đã quy định danh mục các mặt hàng hoá thiết yếu, tuy nhiên, trong...
Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,8% dù dịch COVID-19
Vốn đăng ký của doanh nghiệp thành lập mới tăng 13,8% dù dịch COVID-19
Mặc dù diễn biến dịch COVID-19 phức tạp, phải thực hiện giãn cách tại nhiều...
Doanh nghiệp linh hoạt '3 tại chỗ'
Doanh nghiệp linh hoạt '3 tại chỗ'
Dịch bệnh lan vào khu công nghiệp khiến doanh nghiệp (DN) và người lao động (NLĐ)...
Doanh nghiệp thời đại dịch Covid-19: Cơ hội trong thách thức
Doanh nghiệp thời đại dịch Covid-19: Cơ hội trong thách thức
Theo các chuyên gia, đại dịch Covid-19 mang đến những rủi ro nhưng cũng là cơ hội...
Gói từ 50.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
Gói từ 50.000 tỷ đồng hỗ trợ doanh nghiệp nhỏ và vừa
TS. Cấn Văn Lực đề nghị triển khai gói hỗ trợ trị giá 50.000-60.000 tỷ đồng,...
Ngân hàng phải công khai mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp mùa COVID-19
Ngân hàng phải công khai mức lãi suất hỗ trợ doanh nghiệp mùa COVID-19
Trong bối cảnh dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, NHNN yêu cầu từng ngân hàng căn...
Vận động doanh nghiệp mua vaccine để tiêm phòng dịch Covid - 19 cho công nhân lao động
Vận động doanh nghiệp mua vaccine để tiêm phòng dịch Covid - 19 cho công nhân lao động
Theo lời kêu gọi, làn sóng dịch Covid - 19 lần thứ 4, từ ngày 27/4 đang diễn biến...
“Cửa sinh” cho các doanh nghiệp mùa Covid - xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam
“Cửa sinh” cho các doanh nghiệp mùa Covid - xu hướng chuyển đổi số tại Việt Nam
Biên phòng - Đại dịch Covid-19 kéo dài trong hơn một năm qua đã gây nhiều ảnh hưởng...
Doanh nghiệp vừa làm vừa canh Covid-19
Doanh nghiệp vừa làm vừa canh Covid-19
Tình hình dịch bệnh ở TP.HCM và nhiều tỉnh thành khác tiếp tục diễn biến phức...
Doanh nghiệp khát lao động mùa dịch
Doanh nghiệp khát lao động mùa dịch
Giãn cách, khoanh vùng cách ly... để phòng chống dịch Covid-19 tại nhiều địa phương...
TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19
TP. Hồ Chí Minh đồng hành cùng doanh nghiệp vượt qua đại dịch COVID-19
Bí thư Thành uỷ TP.HCM Nguyễn Văn Nên, Chủ tịch UBND TP Nguyễn Thành Phong, Phó Chủ...
Bộ Công Thương cùng doanh nghiệp “vượt bão Covid-19”
Bộ Công Thương cùng doanh nghiệp “vượt bão Covid-19”
Ngay từ khi dịch bệnh quay trở lại, Bộ Công Thương đã có Văn bản số 2614/BCT-CN...
Giá vàng hôm nay 10/1: Thế giới 'bay' 3,2% trong tuần qua
Giá vàng hôm nay 10/1: Thế giới 'bay' 3,2% trong tuần qua
Giá vàng hôm nay 10/1/2021 tại thị trường thế giới đã mất gần 3,2% trong tuần qua....
Hơn 16 tấn thịt gia cầm ôi thiu được phát hiện ở Bình Phước
Hơn 16 tấn thịt gia cầm ôi thiu được phát hiện ở Bình Phước
Hơn 16 tấn thịt gia cầm bốc mùi ôi thiu vừa được các cơ quan chức năng tỉnh Bình...
Đồng Nai: Tôn vinh 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
Đồng Nai: Tôn vinh 4 sản phẩm công nghiệp nông thôn tiêu biểu cấp khu vực
Hội quán Trấn Biên, Sở Công thương Đồng Nai vừa tổ chức lễ tôn vinh sản phẩm...
Làng hoa Mỹ Tân tất bật vào vụ tết
Làng hoa Mỹ Tân tất bật vào vụ tết
Dưới bàn tay khéo léo của người nông dân, những vườn hoa cúc, hoa lay ơn, hoa ly…...
Thử nghiệm máy bay không người lái tạo mưa chống hạn
Thử nghiệm máy bay không người lái tạo mưa chống hạn
Máy bay không người lái tạo mưa đầu tiên mang tên Ganlin 1, có nghĩa là “cơn mưa...
Vĩnh Long: Lần đầu tiên có dịch vụ máy bay bón phân
Vĩnh Long: Lần đầu tiên có dịch vụ máy bay bón phân
Hiện nay, HTX Làng Nông nghiệp hữu cơ Hiếu Thuận, huyện Vũng Liêm là đơn vị đầu...
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu
Nhân rộng giống lúa ST24, ST25 trên đất nuôi tôm tại Bạc Liêu, là ý kiến chỉ đạo...
Trang trại dưới ga tàu điện ngầm - Tương lai của nông nghiệp Seoul
Trang trại dưới ga tàu điện ngầm - Tương lai của nông nghiệp Seoul
Đi bộ xuống cầu thang từ lối ra số 2 của ga Sangdo ở phía tây nam Seoul (Hàn Quốc),...
Tăng cường thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
Tăng cường thương mại nông sản Việt Nam – Trung Quốc
Chiều 8/12, Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường chủ trì buổi họp trực tuyến giữa Bộ...
Chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu thạch đen của Việt Nam sang Trung Quốc
Chính thức ký Nghị định thư xuất khẩu thạch đen của Việt Nam sang Trung Quốc
Bộ trưởng Nguyễn Xuân Cường khẳng định, thạch đen là cây có tiềm năng phát...
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Triển lãm Nông nghiệp Quốc tế và Ngày Việt Nam tại Hàn Quốc 2019
Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất
Hội thảo triển khai phát triển vùng trồng gấc nguyên liệu gấc phục vụ cho công tác sản xuất
Công Ty TNHH GẤC VIỆT kết hợp với Công Ty VŨ HOÀNG GIA LAI tổ chức hội thảo hướng...
 Hội chợ triển lãm GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2018
Hội chợ triển lãm GIỐNG VÀ NÔNG NGHIỆP CÔNG NGHỆ CAO 2018
Ban quản lý dự án MEKO - FARAM kính mời quý khách hàng bà con tham quan gian hàng GIỐNG...
Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic
Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan, hợp tác Nông nghiệp hữu cơ - Organic
Ngày 18/6 Tổ chức IFC - WC Ngân hàng thế giới tham quan trên phương diện hợp tác Quốc...
Giá nông sản hôm nay 9/3: Vừa hết 8/3, giá cà phê đã giảm sâu, giá tiêu ít biến động
Giá nông sản hôm nay 9/3: Vừa hết 8/3, giá cà phê đã giảm sâu, giá tiêu ít biến động
Giá cà phê hôm nay 9/3 giảm liền một lúc 500 đồng/kg, giao dịch ở mức 36.600 -37.100đồng/kg....
Thông báo thưởng chỉ tiêu Doanh số Chanh dây ( 1 Chuyến du lịch Thái Lan 5N/4Đ )
Thông báo thưởng chỉ tiêu Doanh số Chanh dây ( 1 Chuyến du lịch Thái Lan 5N/4Đ )
Nhằm khuyến khích sự phát triển mạng lưới kinh doanh mới và đại lý kinh doanh đã...
Gia Lai xiết chặt giống chanh dây
Gia Lai xiết chặt giống chanh dây
Tình trạng giống chanh dây giả đang sảy ra trên địa bàn tỉnh gia lai, bà con nên...
Kon Tum chưa cho phát triển diện tích cây mắc ca
Kon Tum chưa cho phát triển diện tích cây mắc ca
Ngày 10.9, UBND tỉnh Kon Tum cho biết, thời gian qua có 5 nhà đầu tư xin đầu tư phát...
Xoài Suối Lớn xuất ngoại
Xoài Suối Lớn xuất ngoại
Hợp tác xã xoài Suối Lớn (huyện Xuân Lộc, Đồng Nai) đã thực hiện những bước...
Nông dân Lâm Đồng nhổ bỏ hàng trăm ha cà chua vì dịch bệnh
Nông dân Lâm Đồng nhổ bỏ hàng trăm ha cà chua vì dịch bệnh
Dù giá cà chua tại vườn tăng gấp 3-4 lần nhưng sản lượng sụt giảm nghiêm trọng...
Phân bón giả, kém chất lượng - nỗi ám ảnh đối với nhà nông
Phân bón giả, kém chất lượng - nỗi ám ảnh đối với nhà nông
Việc sử dụng phân bón giả, kém chất lượng ảnh hưởng trực tiếp đến năng...

Hình ảnh công ty

Liên kết website

Bạn biết chúng tôi qua?

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp

KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU PHÁT TRIỂN GIỐNG CHANH LEO CÔNG NGHỆ ĐÀI LOAN - Tư vấn nông nghiệp
lên đầu trang